Norsk forening for klinisk nevrofysiologi

2020

Nye kapitler i metodeboken er oppdatert

Kvalitetsutvalget har revidert tre nye kapitler i metodeboken. Kapittel 7, 8 og 10 har nå blitt oppdatert og kapittel 10 har i tillegg blitt delt opp i flere kapitler for å være mer oversiktlig.
30. november 2020