Norsk forening for klinisk nevrofysiologi

2020

Prioriteringsråd i forbindelse med Korona-virus-pandemien

I forbindelse med Korona-virus-pandemien har foreningen laget prioriteringsråd for KNF.
6. april 2020
KNF logo

Prioriteringsrådene er nedfelt i et dokument med retningslinjer for prioritering av pasienter, og er ment som hjelp til vurdering av henvisninger til KNF i disse spesielle Korona-tider. 

Foreningen har i tillegg utformet en prioriteringshjelp med både tider for frist start helsehjelp og tider for forsvarlig helsehjelp. Takk til Trond Sand som har stått i spissen for utformingen av sistnevnte dokument.

Du kan laste ned dokumentene nedenfor. 

De fleste andre Fagspesifikke foreninger i Legeforeningen har også laget tilsvarende prioriteringsdokumenter. Følg denne linken for å komme til legeforeningens oversikt over alle prioriteringsrådene/dokumentene.