Norsk forening for klinisk nevrofysiologi

2020

Undervisning 28/4 er avlyst. Les grunnen for dette og litt informasjon fra kvalitetsutvalgets leder.

Ikke helt optimale løsninger for videoundervisning gjør at man ikke finner det riktig å holde forelesningen som Oliver Henning skulle ha holdt 28/4.
24. april 2020

Undervisningen 28.4 er avlyst. På programmet sto "Frontallappsepilepsi" med Oliver Henning, som i kjent stil hadde planlagt en spennende forelesning for oss med videoeksempler. Dessverre har vi ikke klart å få til en teknisk løsning som vil fungerer for alle, og som er teknisk god nok og trygg nok for visning av pasientvideo. Vi setter forelesningen på programmet igjen senere når vi igjen kan koble oss opp gruppevis. 

Jeg håper dere klare å finne alternativer til undervisning lokalt. Det går også an å se opptak fra tidligere videoundervisninger eller EMG-kurs fra Uppsala:
-For foreningens medlemmer er opptak fra tidligere videoundervisninger tilgjengelig på våre nettsider: https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-forening-for-klinisk-nevrofysiologi/utdanning-forskning/undervisning/ 

-På nettsidene til Eric Stålberg (http://erikstalberg.com/) finner man bl.a. gode opptak fra EMG-kurset i Uppsala fra 2017. 

 

Neste undervisning blir 26. mai. Da vil  Eyvind Rugland holde forelesning med tittelen "Single fiber EMG".

Datoene for undervisning til høsten er klare: 25/8, 22/9, 27/10 og 24/11. Program kommer senere.  


Vennlig hilsen 
Petter Moe Omland
Kvalitetsutvalget