Norsk forening for klinisk nevrofysiologi

Undervisning

Undervisning NFKNF

Det holdes fellesundervisning i regi av Norsk forening for klinisk nevrofysiologi flere ganger hvert semester. For å delta i denne undervisningen må du være tilknyttet videokonferanse.
28. februar 2012

Undervisningen skjer i et virtuelt møterom tilknyttet norsk helsenett. Mer informasjon om hvordan du kobler deg opp for å delta på fellesundervisningen får du ved å ta kontakt med avdelingsleder/seksjonsleder på din KNF-lab, eller "undervisningsansvarlig" Petter Moe Omland i NFKNF.

Undervisningen avholdes fra kl 11.30 til 12.30 (spørsmålsrunde fra kl 12.15), med pålogging i videokonferanserom fra ca. kl 11.15.

Vel møtt!

Hvis du ønsker å se opptak av tidligere videopresentasjoner kan du åpne den passordbeskyttede lenken nedenfor. Der finner du de videopresentasjoner og foredrag som er tilgjengelige. (Passord fås ved henvendelse til "undervisningsansvarlig" Petter Moe Omland i NFKNF)

 

 

Program Våren 2023  

Tirsdag, 31. januar: «LGS og Dravet syndrom –diagnostikk og utfordringer fra EEG-perspektiv», Hrisimir Kostov (SSE)

Tirsdag, 14. februar: «Nevrofysiologiske undersøkelser av det autonome nervesystem», Petter Moe Omland (St Olavs)

Tirsdag, 28. mars: «Plexus fra kirurgens ståsted» med Lars Eldar Myrseth (ortoped, OUS) 

Tirsdag, 25. april: «Lite lystige lammelser» med Inge Petter Kleggetveit (OUS)

Tirsdag, 30. mai: Tittel og foredragsholder annonseres senere.

 

Med vennlig hilsen,

Oana Ciopat

Kvalitetsutvalget