Undervisning NFKNF

Det holdes fellesundervisning i regi av Norsk forening for klinisk nevrofysiologi flere ganger hvert semester. For å delta i denne undervisningen må du være tilknyttet videokonferanse.

Undervisningen skjer i et virtuelt møterom tilknyttet f.eks Teams, Norsk Helsenett, Whereby etc. Mer informasjon om hvilket møterom som skal brukes og hvordan du kobler deg opp for å delta på fellesundervisningen får du som oftest angitt i epost som påminnelse til den enkelte undervisning, ved å ta kontakt med avdelingsleder/seksjonsleder på din KNF-lab, eller "undervisningsansvarlig" Cecilie Osman Jacobsen i NFKNF.

Undervisningen avholdes fra kl 11.30 til 12.30 (spørsmålsrunde fra kl 12.15), med pålogging i videokonferanserom fra ca. kl 11.15.

Vel møtt!

Hvis du ønsker å se opptak av tidligere videopresentasjoner kan du åpne den passordbeskyttede lenken nedenfor. Der finner du de videopresentasjoner og foredrag som er tilgjengelige. (Passord fås ved henvendelse til "undervisningsansvarlig" Cecilie Osman Jacobsen i NFKNF)

 

Program Våren 2024

 

30 januar 2024 - Gregor Schulze (extern) “Challenges in clinical and neurophysiological diagnosis of nerveentrapments”;

13 februar 2024 - Rune Markhus (SSE) «Absencer, klinikk og  nevrofysiologiske mekanismer»;

19 mars 2024 - Harald Aurlien «Framtiden for EEG»;

30 april 2024 - Karin Müller Mikalsen (Fylkeslege i Møre og Romsdal) «rettighetsklager, prioritering og klinikerens mulighetsrom»

28 mai 2024 - Tittel og foredragsholder annonseres senere.

 

Med vennlig hilsen,

Oana Ciopat

Kvalitetsutvalget