Norsk forening for klinisk nevrofysiologi

Undervisning

Undervisning NFKNF

Det holdes fellesundervisning i regi av Norsk forening for klinisk nevrofysiologi flere ganger hvert semester. For å delta i denne undervisningen må du være tilknyttet videokonferanse.
28. februar 2012

Undervisningen skjer i et virtuelt møterom tilknyttet norsk helsenett. Mer informasjon om hvordan du kobler deg opp for å delta på fellesundervisningen får du ved å ta kontakt med avdelingsleder/seksjonsleder på din KNF-lab, eller "undervisningsansvarlig" Petter Moe Omland i NFKNF.

Undervisningen avholdes fra kl 11.30 til 12.30 (spørsmålsrunde fra kl 12.15), med pålogging i videokonferanserom fra ca. kl 11.15.

Vel møtt!

Hvis du ønsker å se opptak av tidligere videopresentasjoner kan du åpne den passordbeskyttede lenken nedenfor. Der finner du de videopresentasjoner og foredrag som er tilgjengelige. (Passord fås ved henvendelse til "undervisningsansvarlig" Petter Moe Omland i NFKNF)

 

 

Program Høsten 2022  

Tirsdag 30. august: «CIDP – Nye retningslinjer publisert mai 2021», Uliana Brobakken

Tirsdag 27. september: «Nevrofysiologisk undersøkelse av bekkenbunnen». Maria Nebuchennykh.

Tirsdag 25. oktober:  « Nevromuskulær ultralyd i klinisk nevrofysiologisk praksis», Ina Hjelland.

Tirsdag 29. november: Tittel og foredragsholder annonseres senere.

 

 

Datoene for nasjonal undervisning vår 2023 er klare. Hold av datoene, program kommer senere.

· 31 Januar

· 14 Februar

· 28 Mars

· 25 April

· 30 Mai

 

Vennlig hilsen 
Petter
Kvalitetsutvalget