Undervisning NFKNF

Det holdes fellesundervisning i regi av Norsk forening for klinisk nevrofysiologi flere ganger hvert semester. For å delta i denne undervisningen må du være tilknyttet videokonferanse.

Undervisningen skjer i et virtuelt møterom tilknyttet f.eks Norsk Helsenett, Whereby etc. Mer informasjon om hvilket møterom som skal brukes og hvordan du kobler deg opp for å delta på fellesundervisningen får du som oftest angitt i epost som påminnelse til den enkelte undervisningen, ved å ta kontakt med avdelingsleder/seksjonsleder på din KNF-lab, eller "undervisningsansvarlig" Oana Ciopat i NFKNF.

Undervisningen avholdes fra kl 11.30 til 12.30 (spørsmålsrunde fra kl 12.15), med pålogging i videokonferanserom fra ca. kl 11.15.

Vel møtt!

Hvis du ønsker å se opptak av tidligere videopresentasjoner kan du åpne den passordbeskyttede lenken nedenfor. Der finner du de videopresentasjoner og foredrag som er tilgjengelige. (Passord fås ved henvendelse til "undervisningsansvarlig" Oana Ciopat i NFKNF)

 

Program Høsten 2023

Tirsdag 29. august «Innervasjonsanomalier i overekstremiteter», Denesha Kandiah (Ahus)

Tirsdag 26. september «NORSE/FIRES», Line Bedos Ulvin (OUS)

Tirsdag 31. oktober «Døgnrytme og helse», Karin Abeler (UNN)

Tirsdag 28. november «TMS», Martin Syvertsen Mykland (St Olavs.)

 

 

Med vennlig hilsen,

Oana Ciopat

Kvalitetsutvalget