Undervisningsprogrammet for våren 2021 i regi av NFKNF er klart.

Da er vårens undervisning planlagt. En stor takk til Petter Moe Omland og kvalitetsutvalget for å holde i dette.  Programmet er nå klart, og vi kan se frem til ny undervisning med spennende temaer.
Videoundervisning NFKNF II

Tirsdag 26. januar: «Frontallappsepilepsi», Oliver Henning, SSE.

Tirsdag 16. februar: "Myopatiutredning fra et nevrologisk synspunkt", Kristin Ørstavik, OUS.

Tirsdag 23. mars: «AMAN/AMSAN”, Haukeland.

Tirsdag 27. april: «Ultralyd – hvordan komme i gang?»,  Stian Hoven, OUS.

Tirsdag 25. mai: "Patologisk EEG hos nyfødte og premature". Karoline Lode-Kolz, SUS.

 

Se oversikt over hele programmet for resten av høsten og vårens program her.