Norsk forening for klinisk nevrofysiologi

2020

Undervisningsprogrammet for våren 2020 er klart

Da er mesteparten av programmet for videoundervisningen i regi av NFKNF klart. Nedenfor er programmet gjengitt.
14. januar 2020
Videoundervisning_figur

Program vår 2020 


Tirsdag 28. januar: "Threshold tracking", Arnstein Grøtting, St. Olavs Hospital
Tirsdag 3. mars: "Single fiber EMG", Eyvind Rugland.
Tirsdag 31. mars: "Myastenia Gravis", Audun Dahlberg, Molde.
Tirsdag 28. april: "Frontallappsepilepsi", Oliver Henning, SSE.
Tirsdag 26. mai: Tittel og foredragsholder kommer.

 

For mer informasjon som selve undervisningen, program og link til tidligere undervisninger kan du klikke her.