Norsk forening for klinisk nevrofysiologi

2021

Årsmøtet NFKNF 2021

Det avholdes digitalt årsmøte den 18/6 2021 kl 1115-1230.
Informasjon om tilkobling samt møteagenda for årsmøtet og FUKN kan leses nedenfor.
5. mai 2021
nfkn logo

 

Link for tilkobling: https://meet.ihelse.net/teic/846ZBQFF 

 

Agenda til digitalt årsmøte i Norsk forening for Klinisk Nevrofysiologi 2020
 

Tid: Fredag 18.06.21 kl 11.15-12.30
Sted: Skype
 
 
Agenda:
1. Innkalling og referat
-Valg av referent og ordstyrer
 
2. Styrets arbeid
- Referat fra forrige årsmøte
- Fremlegging av styrets Årsrapport
- Godkjenning av revidert regnskap for 2020
- Budsjettforslag 2021
- Drift og bemanning ved avdelingene
- Hjernerådet
 
3. Spesialitetskomiteens årsrapport
 
4. Kvalitetsutvalgets rapport
 
5. Takster
 
6. Rapport fra internasjonal delegat/Nytt fra IFCN/UEMS
 
7. Web-redaktørens rapport
 
8. Valg av leder og styremedlemmer til styret
 
9. Vaktordning i KNF
-erfaringer fra de ulike avdelingene rundt vaktordning
 
10. Høstmøte - valg av sted.
 
12. Eventuelt
 
13.Generalforsamling i FUKNF (kun for leger i spesialisering i KNF)
  
 


Agenda til generalforsamling i Fagutvalg for leger i spesialisering i klinisk nevrofysiologi 2020

Tid: fredag 18.06.21 kl 12.30-12.50
Sted: Skype
 
 
Agenda:
1.Valg av møteleder og referent
 
2.Gjennomgang av årsrapport
 
3.Regnskap og budsjett
 
4.Valg av nye styremedlemmer
 
5.Eventuelt