2021

28. desember 2021

Info fra IFCN desember 2021.

25. desember 2021

2022's første forelesning fra IFCN Masterclass by IFCN holdes den 15/1 2022.

Professor Ryusuke (Ricky) Kakigi will present: Face Perception in Humans: Clinical Neurophysiological and Imaging Studies
19. desember 2021

Vårmøtet/Årsmøtet NFKNF holdes i Oslo den 23-24/3 2022. Hold av datoene allerede nå.

17. desember 2021

ISIN Congress 2022 New Dates and Location! 31/10-5/11 2022, Chicago, Illinois.

ISIN 2021 som ble utsatt pga Covid-situasjonen er nå berammet til høsten 2022. Datoene er 31/10-5/11 2022, og holdes samme sted som planlagt i Chicago, Illinois.
30. november 2021

Årets siste forelesning fra IFCN Masterclass by IFCN holdes den 11/12 2021.

Professor Paulus and Professor Nitsche will present "Transcranial Direct Current Stimulation: From the Voltaic Pile to Modern Challenges"
30. november 2021

Kapittel 13 i Metodeboken som omhandler opplæring av nevr.fys teknikere er oppdatert.

30. november 2021

Oppdatert kursoversikt pr november 2021

Nå begynner en del foreninger både nasjonalt og internasjonalt å arrangere fysiske møter og kurs igjen. Oppdatert liste ligger nå på foreningens nettsider.
21. november 2021

Undervisningsprogrammet for våren 2022 i regi av NFKNF er klart.

Da er vårens undervisning planlagt. En stor takk til Petter Moe Omland og kvalitetsutvalget for å holde i dette. Vi kan se frem til nytt semester og undervisning med spennende temaer.
18. november 2021

Nevr.fys.teknikere har fått egen nettside

Nevr.fys teknikere har fått egen nettside. Marianne Nævra v/OUS KNF-NKI-RH har laget en flott nettside. Gratulerer :-)

Side 1 av 6