Norsk forening for klinisk nevrofysiologi

2021

Invitasjon til lansering av Legeforeningens underveisrapport om covid-19 den 7/4 2021.

Legeforeningen inviterer til webinar om "Underveisrapport om Covid-19" onsdag 7.april 2021. Lanseringen strømmes på facebooksiden til Legeforeningen og er åpent for alle interesserte.
21. mars 2021