Norsk forening for klinisk nevrofysiologi

2021

Kapittel 13 i Metodeboken som omhandler opplæring av nevr.fys teknikere er oppdatert.

30. november 2021