Kapittel 13 i Metodeboken som omhandler opplæring av nevr.fys teknikere er oppdatert.