Oppdatert kursoversikt pr november 2021

Nå begynner en del foreninger både nasjonalt og internasjonalt å arrangere fysiske møter og kurs igjen. Oppdatert liste ligger nå på foreningens nettsider.

Gå inn på siden "Kurs og kongresser" og "Kurs i Norge" for å se hele listen.