Andre utvalg og verv

 

Representant Hjernerådet

Petter Moe Omland


Internasjonale representanter (
EAN, ICCN/UEMS) 

Styrets leder, evt. andre delegert fra styret, stiller ved behov

 

Takstutvalget

For tiden ikke aktivt.

 

Webredaktør

Ketil Berg Olsen

 

Revisor

RSM Norge AS.