Om oss

Klinisk nevrofysiologi (KNF) er en egen spesialitet for leger, og disse sidene er laget først og fremst for foreningens medlemmer.
Foreningens formål er å fremme kjennskapet til klinisk og basal nevrofysiologi, blant annet ved undervisning og faglige møter, arbeide for spesialitetens utvikling og ivareta medlemmenes faglige og faglig-økonomiske interesser.
NFKN Logo

 

Hvis du vil lese mer om oss kan du klikke deg videre på snarveiene du finner lenger ned på siden. Her finner du blant annet mer om foreningens lover, styre, utvalg og komiteer. 

Norsk forening for klinisk nevrofysiologi samarbeider med en rekke foreninger og organisasjoner, blant annet med tilsvarende foreninger i de andre nordisk land. Foreningen er også medlem av Hjernerådet som har som formål å arbeide med saker av felles interesse for alle som har befatning med hjernesykdommer og/eller studier av hjernefunksjoner.

Vil du lese mer om hva Klinisk Nevrofysiologi er, hva de enkelte undersøkelsene går ut på, eller bare lurer på hvor i Norge du finner KNF-avdelinger finner du dette og mye mer ved å klikke deg frem på linkene nederst på siden.