Styret i Norsk Forening for Klinisk Nevrofysiologi

profilbilde
Leder
Kristian Bernhard Nilsen
profilbilde
Nestleder
Tom Eichele
profilbilde
Kasserer
Nora Hognestad Haaland
profilbilde
LIS-representant
Anette Engelsen Eian
profilbilde
Styremedlem
Stina Therese Egeland Nordeng