Norsk forening for klinisk nevrofysiologi

Utdanning og Forskning

Undervisning

Det holdes fellesundervisning i regi av Norsk forening for klinisk nevrofysiologi flere ganger hvert semester. For å delta i denne undervisningen må du være tilknyttet videokonferanse.
28. februar 2012

Undervisningen skjer i et virtuelt møterom tilknyttet norsk helsenett. Mer informasjon om hvordan du kobler deg opp for å delta på fellesundervisningen får du ved å ta kontakt med avdelingsleder/seksjonsleder på din KNF-lab, eller "undervisningsansvarlig" Petter Moe Omland i NFKNF.

Undervisningen avholdes fra kl 11.30 til 12.30 (spørsmålsrunde fra kl 12.15), med pålogging i videokonferanserom fra ca. kl 11.15.

Vel møtt!

Hvis du ønsker å se opptak av tidligere videopresentasjoner kan du åpne den passordbeskyttede lenken nedenfor. Der finner du de videopresentasjoner og foredrag som er tilgjengelige. (Passord fås ved henvendelse til "undervisningsansvarlig" Petter Moe Omland i NFKNF)

 

Program våren 2021

Tirsdag 26. januar: «Frontallappsepilepsi», Oliver Henning, SSE.
Tirsdag 16. februar: "Myopatiutredning fra et nevrologisk synspunkt", Kristin Ørstavik, OUS.
Tirsdag 23. mars: «AMAN/AMSAN”, Haukeland.
Tirsdag 27. april: «Ultralyd – hvordan komme i gang?»,  Stian Hoven, OUS.
Tirsdag 25. mai: "Patologisk EEG hos nyfødte og premature". Karoline Lode-Kolz, SUS.

 

Program høsten 2021

Tirsdag 31. august: "Mini-metode x 2 med Elisabeth x2: Hudbiopsi og cEEG hos hjertestans-overlevere". Elisabeth Surlien Navjord og Elisabeth Dornish
Tirsdag 28. september: «Oppdatert EEG-terminologi for kritisk syke pasienter», Line Bédos Ulvin
Tirsdag 26. oktober: «Neuromuscular ultrasound in nerve disorders», Alexander Grimm
Tirsdag 30. november: «Tynnfibernevropati», Dagrunn Sagafoss

 

Vennlig hilsen 
Petter
Kvalitetsutvalget