Norsk forening for klinisk nevrofysiologi

Utdanning og Forskning

Undervisning

Det holdes fellesundervisning i regi av Norsk forening for klinisk nevrofysiologi flere ganger hvert semester. For å delta i denne undervisningen må du være tilknyttet videokonferanse.
28. februar 2012

Møtene skjer i det virtuelle møterommet med videokonferanseutstyr tilknyttet norsk helsenett. Mer informasjon om hvordan du kobler deg opp for å delta på fellesundervisningen får du ved å ta kontakt med avdelingsleder/seksjonsleder på din KNF-lab, eller "undervisningsansvarlig" Petter Moe Omland i NFKNF.

Møtene avholdes fra kl 11.30 til 12.30 (spørsmålsrunde fra kl 12.15), med pålogging på videokonferanserom fra ca. kl 11.15.

Vel møtt!

Hvis du ønsker å se opptak av tidligere videopresentasjoner kan du åpne det passord-beskyttede vedlegget nedenfor. Der finner du link til de videopresentasjonene som er tilgjengelige. (Passord fås ved henvendelse til "undervisningsansvarlig" Petter Moe Omland i NFKNF)

 

Program vår 2020

Tirsdag 28. januar: "Threshold tracking", Arnstein Grøtting, St. Olavs Hospital
Tirsdag 3. mars: "Single fiber EMG", Eyvind Rugland.
Tirsdag 31. mars: "Myastenia Gravis", Audun Dahlberg, Molde.
Tirsdag 28. april: "Frontallappsepilepsi", Oliver Henning, SSE.
Tirsdag 26. mai: Tittel og foredragsholder kommer.

 

Vennlig hilsen

Petter
kvalitetsutvalget