Norsk forening for lungemedisin

Nyheter

Arbeidsgruppe for obligatorisk etterutdanning i lungemedisin

Vi er glade for å ha fått med oss et sterkt team av kolleger med ulik bakgrunn og kompetanse til arbeidsgruppen for obligatorisk etterutdanning i lungemedisin.
13. september 2019

Noen er ganske ferske spesialister med en lang yrkeskarriere foran seg, mens andre er erfarne lungeleger som deler av sin erfaring videre. Trond Bjørge er utpekt til å lede arbeidsgruppen. 

Arbeidsgruppen består av:

Anja Helgaker (spesialitetskomitéen)

Kirill Neumann (spesialitetskomitéen)

Sigurd Steinshamn (NFL styret) 

Trond Bjørge (NFL styret) 

Ole Henning Skjønsberg (prof, OUS) 

Christina Aamelfot (overlege, Haukeland)

Alf Magne Heggli (avtalespesialist, Trondheim)

Læring er som kjent et livsvarig prosjekt. Det er et viktig løft Legeforeningen nå bidrar til ved å sette etterutdanning på agendaen og invitere fagmiljøene til å utarbeide et konkret forslag til faglig innhold med aktiviteter for etterutdanning i sin spesialitet. Arbeidsgruppen skal avgi sitt forslag til Dnlf med frist 1.12.19.