Norsk forening for lungemedisin

Nyheter

Stopptober 2020

01. oktober 2020
I oktober 2020 gjentas røykesluttmåneden Stopptober etter stor suksess i 2018 og 2019. Konseptet er godt evaluert og i bruk i flere land. I Stopptober gir vi dem som tenker å slutte å røyke en anledning!

Stopptober 2020 - slik tar du opp røykeslutt med pasientene dine

14. september 2020
Vi nærmer oss årets Stopptober, kampanjen hvor Helsedirektoratet i oktober hvert år oppfordrer alle som røyker til å gjøre et slutteforsøk. Les mer om kampanjen i linken under.

Nå kan du søke om prosjektmidler til kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet

13. september 2020
Norske helseinstitusjoner og enkeltleger som arbeider med systematisk kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i helsetjenesten oppfordres til å søke. Mer informasjon finner du i linken under. Søknadsfristen er 1. oktober 2020.

Retningslinjer for tillitsvalgte i Legeforeningen - varsling om trakassering

17. juni 2020
Legeforeningens sentralstyre vedtok den 14. januar 2020 retningslinjer for tillitsvalgte i Legeforeningen – varsling om trakassering. Retningslinjene har blitt utarbeidet av en arbeidsgruppe sammensatt av representanter fra AF, Of, Ylf og Nmf.

Advarer mot e-sigaretter

24. april 2020
Norsk forening for lungemedisin advarer mot e-sigaretter - mener e-sigaretters helserisiko er større enn den potensielle nytten som middel til røykeslutt.

Koronaviruset - viktig informasjon

11. mars 2020

Endelig ser vi effekten av røykekutt

08. mars 2020
Aftenposten har skrevet en artikkel om overnevnte tema.

Endringer i kontingent 2020

05. desember 2019
Som vedtatt på NFLs årsmøte 08.11.19 økes kontigenten for 2020 på følgende måte:

Lungekreftopererte har stor nytte av hard trening, viser ny forskning

13. november 2019
Aftenposten har skrevet en artikkel om ovennevnte tema.

Side 1 av 4