Systemene oppgraderes

Min Side og kurspåmelding vil være utilgjengelig fra fredag 22. januar kl. 16.00 og utover kvelden. Vi beklager ulempene dette medfører.

Norsk forening for lungemedisin

Nyheter

Stopptober 2020

01. oktober 2020
I oktober 2020 gjentas røykesluttmåneden Stopptober etter stor suksess i 2018 og 2019. Konseptet er godt evaluert og i bruk i flere land. I Stopptober gir vi dem som tenker å slutte å røyke en anledning!

Stopptober 2020 - slik tar du opp røykeslutt med pasientene dine

14. september 2020
Vi nærmer oss årets Stopptober, kampanjen hvor Helsedirektoratet i oktober hvert år oppfordrer alle som røyker til å gjøre et slutteforsøk. Les mer om kampanjen i linken under.

Nå kan du søke om prosjektmidler til kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet

13. september 2020
Norske helseinstitusjoner og enkeltleger som arbeider med systematisk kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i helsetjenesten oppfordres til å søke. Mer informasjon finner du i linken under. Søknadsfristen er 1. oktober 2020.

Retningslinjer for tillitsvalgte i Legeforeningen - varsling om trakassering

17. juni 2020
Legeforeningens sentralstyre vedtok den 14. januar 2020 retningslinjer for tillitsvalgte i Legeforeningen – varsling om trakassering. Retningslinjene har blitt utarbeidet av en arbeidsgruppe sammensatt av representanter fra AF, Of, Ylf og Nmf.

Advarer mot e-sigaretter

24. april 2020
Norsk forening for lungemedisin advarer mot e-sigaretter - mener e-sigaretters helserisiko er større enn den potensielle nytten som middel til røykeslutt.

Koronaviruset - viktig informasjon

11. mars 2020

Endelig ser vi effekten av røykekutt

08. mars 2020
Aftenposten har skrevet en artikkel om overnevnte tema.

Endringer i kontingent 2020

05. desember 2019
Som vedtatt på NFLs årsmøte 08.11.19 økes kontigenten for 2020 på følgende måte:

Lungekreftopererte har stor nytte av hard trening, viser ny forskning

13. november 2019
Aftenposten har skrevet en artikkel om ovennevnte tema.

Side 1 av 4