Norsk forening for lungemedisin

Nyheter

Advarer mot e-sigaretter

24. april 2020
Norsk forening for lungemedisin advarer mot e-sigaretter - mener e-sigaretters helserisiko er større enn den potensielle nytten som middel til røykeslutt.

Koronaviruset - viktig informasjon

11. mars 2020

Endelig ser vi effekten av røykekutt

08. mars 2020
Aftenposten har skrevet en artikkel om overnevnte tema.

Endringer i kontingent 2020

05. desember 2019
Som vedtatt på NFLs årsmøte 08.11.19 økes kontigenten for 2020 på følgende måte:

Lungekreftopererte har stor nytte av hard trening, viser ny forskning

13. november 2019
Aftenposten har skrevet en artikkel om ovennevnte tema.

Debattinnlegg om e-sigaretter i Aftenposten

13. november 2019
E-sigaretter gjelder de unges helse. Det er hos dem bruken vil øke mest. Å bruke udokumentert røykeavvenning hos eldre røykere som argument for å tillate e-sigaretter, gir da lite mening, skriver en kvintett bestående av ledere fra Oslo universitetssykehus, Sørlandet sykehus, Rikshospitalet og Kreftregisteret.

NFL presenterer veileder for alvorlig astma

07. november 2019
Norsk forening for lungemedisin har gleden av å presentere "Praktisk veileder for alvorlig astma hos voksne.

Invitasjon til å nominere kandidater til Kong Olav Vs kreftforeningspris 2020

30. oktober 2019
Legeforeningen har mottatt invitasjon til å nominere kandidater til Kong Olav Vs kreftforeningspris 2020.

Norsk forening for lungemedisin gjør kloke valg!

22. oktober 2019
Gjør kloke valg kampanjen oppfordrer helsepersonell og pasienter til en samtale om problemene knyttet til overdiagnostikk og overbehandling. For mange undersøkelser og behandlinger er ikke bare unødvendig, det kan i verste fall være skadelig. Mer er ikke alltid bedre!

Side 1 av 4