Norsk forening for lungemedisin

Nyheter

Debattinnlegg om e-sigaretter i Aftenposten

E-sigaretter gjelder de unges helse. Det er hos dem bruken vil øke mest. Å bruke udokumentert røykeavvenning hos eldre røykere som argument for å tillate e-sigaretter, gir da lite mening, skriver en kvintett bestående av ledere fra Oslo universitetssykehus, Sørlandet sykehus, Rikshospitalet og Kreftregisteret.
13. november 2019