Norsk forening for lungemedisin

Nyheter

Disputas Øystein Rasch - Halvorsen

Øystein Rasch - Halvorsen skal forsvare avhandlingen "Lung function and exercise capacity in health and cardiopulmonary disease" ved NTNU .
Christian Gartmann
30. mai 2022
NTNU logo
NTNU logo

Øystein Rasch - Halvorsen skal forsvare avhandlingen "Lung function and exercise capacity in health and cardiopulmonary disease (tittel) ved NTNU .  Associations between resting measures of lung function and directly measured peak oxygen uptake in health, coronary artery and chronic obstructive pulmonary disease (undertittel)" 16.06. Hovedveileder Sigurd Steinshamn og biveileder Arnulf Langhammer. Første opponent Prof Margaret Emtner Uppsla universitet og andreopponent overlege PhD Morten Nissen Melsom Bærum sykehus.  Øystein er overlege hos oss på Lungemedisinsk avdeling i Trondheim.