Norsk forening for lungemedisin

Nyheter

Advarer mot e-sigaretter

Norsk forening for lungemedisin advarer mot e-sigaretter - mener e-sigaretters helserisiko er større enn den potensielle nytten som middel til røykeslutt.
24. april 2020