Endringer i kontingent 2020

Som vedtatt på NFLs årsmøte 08.11.19 økes kontigenten for 2020 på følgende måte:
  1. NFL har kollektivt medlemskap i ERS. Fra 01.01.20 øker ERS sin kontigent fra 20 til 30 Euro per år per person under 65 år. NFL øker dermed sin kollektive medlemskontigent tilsvarende fra 200 til 300 kr. Dette gjelder både medlemmer og assosierte medlemmer.
  2. For assosierte medlemmer øker kontigenten fra 200 til 300 kr per år i 2020. I 2021 øker kontigente for assosierte medlemmer til 400 kr per år.
  3. Medlemskontingenten i NFL er ellers uendret.