Helseklage søker helsefaglig sakkyndige

Helseklage søker helsefaglig sakkyndige til utredning av klagesaker.

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage) er et statlig forvaltningsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet.

Hvis du ønsker oppdrag som sakkyndig, ta kontakt med Helseklage innen 10.april. Se vedlegg for mer informasjon og kontaktinfo.

Sakkyndig til Helseklage.pdf