Norsk forening for lungemedisin

Nyheter

Helseklage søker helsefaglig sakkyndige

Helseklage søker helsefaglig sakkyndige til utredning av klagesaker.
4. april 2018

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage) er et statlig forvaltningsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet.

Hvis du ønsker oppdrag som sakkyndig, ta kontakt med Helseklage innen 10.april. Se vedlegg for mer informasjon og kontaktinfo.

Sakkyndig til Helseklage.pdf