Norsk forening for lungemedisin

Nyheter

Norsk forening for lungemedisin gjør kloke valg!

Gjør kloke valg kampanjen oppfordrer helsepersonell og pasienter til en samtale om problemene knyttet til overdiagnostikk og overbehandling. For mange undersøkelser og behandlinger er ikke bare unødvendig, det kan i verste fall være skadelig. Mer er ikke alltid bedre!
22. oktober 2019

Leger fra ulike spesialiteter lager anbefalinger om noen tilstander og plager som ikke alltid trenger undersøkelse eller behandling. Det er grunn til å tro at det også innenfor vårt fagfelt er områder der vi kan jobbe for en mer ensrettet og korrekt praksis.

Norsk forening for lungemedisin har fulgt oppfordringen og Kvalitetsutvalget har samlet forslag til relevante temaer fra det lungemedisinske fagfelt. Det dreier seg om tilstander og prosedyrer som er relevante for både lungeleger og andre. Vi har gjort et utvalg basert på anbefalinger fra andre og tilpasset til norske forhold.

Vi ønsker gjerne innspill fra medlemmene om tema som kan egne seg for kampanjen og oppfordrer alle om å starte diskusjonen om temaet på sine arbeidssteder og gi tilbakemelding. 

Listen og kampanjen vil bli tema ved årets Høstmøte.