Norsk forening for lungemedisin

Nyheter

Reisestipend for FUL til årets høstmøte på Grand Hotel

Fagutvalget for utdanningskandidater i lungemedisin (FUL) har gleden av å utlyse to reisestipend til Norsk forening for lungemedisins Høstmøte som avholdes på Grand Hotell i Oslo 8-9.11.2019!
9. september 2019

FUL ønsker å stimulere LIS til å bidra med faglige innlegg ved NFLs Høstmøte. Stipendene er forbeholdt leger i spesialisering i lungemedisin som bidrar med Frie foredrag eller Kasuistikk. Da vi er midt i en omlegging av spesialiseringsstruktur kan også leger i spesialisering i indremedisin med interesse for lungemedisin søke. Du må være under 40 år og ikke inneha doktorgradsstipend.

Stipendene er oppad begrenset til kr 5000 kr pr stipend. Mot kvittering dekkes offentlig transport/økonomiklasse, registreringsavgift, middag og evt overnatting dersom behov for dette, forutsatt at utgiftene ikke kan dekkes av arbeidsgiver.

Send inn søknad med beskrivelse av bakgrunn og motivasjon for å delta på møtet. Søkere som får antatt abstrakt til Frie foredrag eller Kasuistikker vil prioriteres. Søknadene vil bli vurdert av styret i FUL som består av Torill Hammerstad (leder), Nina Faksvåg Caspersen, Christina Due Svendsen og Stig Rune Solli.

Søknad sendes elektronisk til: sekretar@lunge.no

Søknadsfrist: 1.10.19