Norsk forening for lungemedisin

Nyheter

Retningslinjer for tillitsvalgte i Legeforeningen - varsling om trakassering

Legeforeningens sentralstyre vedtok den 14. januar 2020 retningslinjer for tillitsvalgte i Legeforeningen – varsling om trakassering.

Retningslinjene har blitt utarbeidet av en arbeidsgruppe sammensatt av representanter fra AF, Of, Ylf og Nmf.
17. juni 2020