Norsk forening for lungemedisin

Nyheter

Stopptober 2020

I oktober 2020 gjentas røykesluttmåneden Stopptober etter stor suksess i 2018 og 2019. Konseptet er godt evaluert og i bruk i flere land. I Stopptober gir vi dem som tenker å slutte å røyke en anledning!
1. oktober 2020
Stopptober

Visste du at hvis du klarer 28 dager uten røyk og snus så har du 5 ganger så stor sjanse til å lykkes for godt?

Nå er Helsedirektoratets kampanje Stopptober igang igjen. Legeforeningen og NFL støtter kampanjen og oppfordrer alle sine medlemer til å bruke anledningen til å ta opp røykeslutt med sine pasienter i oktober! 

Du kan finne mer informasjon om kampanjen og bestille materiell på Helsedirektoratets nettsider. Klikk her for informasjon og her for materiell. 

Tidsskriftet har publisert to artikler om kampanjen som du kan lese her og her

Vedlagt er følgeskriv utarbeidet av Helsedirektoratet, primært for fastlegene, men også relevant for lungeleger.