Norsk forening for lungemedisin

Nyheter

Til våre medlemmer

Norsk forening for lungemedisin (NFL) har nå opprettet et Fagutvalg for utdanningskandidater i Lungemedisin: FuL
Aina Akerø, Leder NFL
7. juni 2018

Dette er ihht vedtak fra Dnlf landstyremøte mai-17.

  • Torill Hammerstad er LIS-lege i NFL-styret og er utpekt som FuL-ansvarlig/leder for FuL.
  • FuL har ansvaret for å utnevne LIS-representanten til spesialitetskomiteen når denne er på valg (var tidligere YLF oppgave).
  • FuL sorterer inn under NFL organisatorisk og kostnadsmessig. FuL representerer ikke noe nytt organisasjonsledd men er et fagutvalg. 
  • Mandat og oppgaver er forøvrig ikke spesifisert fra Dnlf men er opp til den enkelte fagmedisinske organisasjon. Rekruttering er et hovedsatsingsområde for NFL, og vi i NFL-styret tenker derfor at det er naturlig å legge rekruttering inn som oppgave for FuL. I forbindelse med nye spesialitetsregler tenker vi også at en viktig oppgave for yngre leger i denne prosessen er å være tydelige stemmer for kvalitet i den nye spesialitetsstrukturen. Mandatet forutsetter at arbeidet skjer i forståelse med NFLs til enhver tid sittende styre, og at oppgavene ikke strider imot Dnlf lover og regler. 
  • Virksomheten til FuL vil hovedsakelig være nettbasert. Det kan være aktuelt for FuL å ha et årlig møte knyttet til NFLs årsmøte. 
  • Budsjett for FuL vil bli behandlet ved NFLs årsmøte 2018.

For at vi raskt og enkelt skal få en oversikt over aktuelle LIS, så ber vi om at alle utdanningskandidater i lungemedisin sender mail til sekretar@lunge.no hvor dere spesifiserer om dere kunne tenke dere å være med i FuL.