Verdensdagen for sikkerhet og helse på arbeidsplassen 28. april

Forslag til relevante budskap og informasjonspunkter om arbeid med asbest som kan være aktuelt å dele for bidragsytende aktører.

Til Helseaktører – Forslag til relevante budskap Bl.a. relevant ved deling av budskap og bilder i kanalene til Legeforeningen, Norsk forening for allmennmedisin, Norsk lungemedisinsk forening, NORSAM/NAMF.

  • Hva er asbest?
  • Asbestfiber kan føre til lungekreft og lungehinnekreft, og noen sjeldne ganger til andre kreftsykdommer.
  • Fremdeles utsettes mange yrkesgrupper for asbest, og mer enn 100 personer dør av asbestrelatert kreft hvert år. Disse dødsfallene er i stor grad mulig å forebygge ved kunnskap, verneutstyr og ved å følge retningslinjer for slikt arbeid.
  • Leger skal spørre om kreftsykdommen kan skyldes arbeid når de har pasienter med relevante symptomer eller sykdomsbilde, spesielt ved lungekreft. Lungehinnekreft skyldes nesten alltid arbeid med asbest.
  • Minne om at alle leger har en lovpålagt plikt til å melde mistenkt arbeidsrelatert sykdom til Arbeidstilsynet. Vis til viktigheten av å gjøre det. Vise til at dersom de mistenker at pasienten har en sykdom som skyldes en eksponering i arbeidsmiljøet, og ønsker dette videre utredet, kan du henvise pasienten til en yrkesmedisinsk eller arbeidsmedisinsk avdeling.
  • Vise til at noen yrkesgrupper er særlig utsatt, f.eks. ansatte i innen bygg- og anleggssektoren, petroleumsindustrien og brannpersonell/forebygger-yrket.
  • Henvise til hvor informasjon om yrkesrelatert kreftsykdom kan finnes. Arbeidstilsynet Meldeplikta til legane (arbeidstilsynet.no), NAV og Altin. Altinn. - Meldeplikt ved arbeidsulykke, yrkesskade og yrkessykdom
  • Ta opp med pasientene at røyking øker risikoen av mange risikofaktorer, blant annet om de utsettes for asbestfiber og kjemikalier. Det kan også være vanskeligere å få erstatning ved mistanke om yrkesrelatert sykdom, for røykere.
  • Det er viktig å melde fra ved mistanke om at sykdommen kan skyldes arbeidet, både for deg, men også for arbeidsgiver og Arbeidstilsynet. Det kan bidra til bedre forebygging for andre.