Høstmøte 2022 - Tønsberg 2. - 4. november 2022

NSMB og NFMB arrangerte etterutdanningskurs i medisinsk biokjemi 2 – 4. november på Hotel Klubben i Tønsberg.

Der foreleser har gitt tillatelse er det nå mulig å laste ned presentasjonene fra møtet.

Hilsener fra kurskomitéen
Joakim Eikeland (Oslo Universitetssykehus), Helle B. Hager (Sykehuset i Vestfold), Morten Lindberg (Sykehuset i Vestfold), Solveig Meyer Mikalsen (Innlandet), Anne-Lise Bjørke Monsen (Haukeland) og Ketil Thorstensen (St. Olavs Hospital).

 

Du må være medlem i Norsk forening for medisinsk biokjemi og logge deg inn på Min side for å se presentasjonene fra høstmøtet.