Norsk forening for medisinsk biokjemi

Kurs og møter

Høstmøte 2022 - Tønsberg 2. - 4. november 2022

Etterutdanningskurs i medisinsk biokjemi

NSMB og NFMB arrangerer etterutdanningskurs i medisinsk biokjemi 2 – 4. november på Hotel Klubben i Tønsberg, se Hotel Klubben.
I tillegg til en rekke spennende temaer planlegger vi blant annet en LIS-sesjon der saker kan diskuteres uten forstyrrelser fra spesialistene. Som vanlig blir det også frie foredrag og postere, med pris til beste foredrag og beste poster – så her er det bare å begynne å planlegge ditt bidrag!

Vi ser frem til å ønske dere velkommen til Tønsberg!!

Hilsener fra kurskomitéen
Joakim Eikeland (Oslo Universitetssykehus), Helle B. Hager (Sykehuset i Vestfold), Morten Lindberg (Sykehuset i Vestfold), Solveig Meyer Mikalsen (Innlandet), Anne-Lise Bjørke Monsen (Haukeland) og Ketil Thorstensen (St. Olavs Hospital).

22. mai 2022