Norsk forening for medisinsk biokjemi

Om NFMB

Norsk forening for medisinsk biokjemi (NFMB) er en fagmedisinsk forening for spesialiteten medisinsk biokjemi.

Norsk forening for medisinsk biokjemi skal bidra til å danne grunnlag for det medisinskfaglige arbeidet i Legeforeningen. I tillegg til faglige og vitenskapelige oppgaver skal Norsk forening for medisinsk biokjemi bidra til at Legeforeningens arbeid med legeutdanningen er av høy kvalitet og at det fag- og helsepolitiske arbeid baseres på oppdatert medisinsk kunnskap og på størst mulig konsensus om faglige prioriteringer.Styrets sammensetning

Profilbilde
Leder
Figenschau, Yngve A.
Profilbilde
Medlem
Dizerens, Eric
Profilbilde
Medlem
Irgens, Wenche Øiestad
Profilbilde
Medlem
Skinningsrud, Anders
Profilbilde
Medlem
Storjord, Elin

Lover

Vedtekter for Norsk forening for medisinsk biokjemi
Foreningen er av sentralstyret i Dnlf den 1/1-07 godkjent som fagmedisinsk forening for spesialiteten medisinsk biokjemi.
Vedtektene er fastsatt av årsmøtet den 17/11-06 Godkjent av sentralstyret 22/3-07.