Norsk forening for medisinsk biokjemi

Om NFMB

Norsk forening for medisinsk biokjemi (NFMB) er en fagmedisinsk forening for spesialiteten medisinsk biokjemi.

Norsk forening for medisinsk biokjemi skal bidra til å danne grunnlag for det medisinskfaglige arbeidet i Legeforeningen. I tillegg til faglige og vitenskapelige oppgaver skal Norsk forening for medisinsk biokjemi bidra til at Legeforeningens arbeid med legeutdanningen er av høy kvalitet og at det fag- og helsepolitiske arbeid baseres på oppdatert medisinsk kunnskap og på størst mulig konsensus om faglige prioriteringer.Styrets sammensetning

Lover

Vedtekter for Norsk forening for medisinsk biokjemi
Foreningen er av sentralstyret i Dnlf den 1/1-07 godkjent som fagmedisinsk forening for spesialiteten medisinsk biokjemi.
Vedtektene er fastsatt av årsmøtet den 17/11-06 Godkjent av sentralstyret 22/3-07.