ESHG DNA Day Essay Contest 2021 https://www.dnaday.eu/

25. april er den internasjonale DNA-dagen. De siste 8 årene har European Society of Human Genetics (ESHG) sponset en essaykonkurranse for europeiske elever i videregående skole i forbindelse med denne dagen: "DNA Day Essay Contest". Her har norske elever anledning til å delta. Mer informasjon om konkurransen finnes på https://www.dnaday.eu/