Norsk forening for medisinsk genetikk

Om oss

Styret 2020-2022

Asbjørg Stray-Pedersen: Leder
Knut Erik Berge: Nestleder
Ida Wiig Sørensen: Kasserer
Øyvind Hald: Webansvarlig, LIS representant
Julie Paulsen: Sekretær
Trine Prescott: Varamedlem