Legeforeningens råd om prioritering av pasienter under forløpet av en covid-19 epidemi