Systemene oppgraderes

Min Side og kurspåmelding vil være utilgjengelig fra fredag 22. januar kl. 16.00 og utover kvelden. Vi beklager ulempene dette medfører.

Norsk forening for medisinsk genetikk

Om oss

Om foreningen

Kunnskap om genetiske mekanismer som årsak til sykdom vil få stor betydning for en rekke medisinske fagområder. NFMG er en liten forening med ansvar for et stort og spennende felt

Vi håper nettsidene kan være til nytte for våre medlemmer og for andre som er innom. Her er lenker til klinisk genetiske avdelinger, genetiske laboratorier, interessegrupper innen faget, kompetansesentra, og lenker til lover og regler som gjelder for genetiske undersøkelser.

Gi tilbakemelding til vår nettredaktør dersom det er noe du synes bør endres eller fjernes, eller du har informasjon som bør publiseres på sidene.