Norsk forening for medisinsk genetikk

Om oss

SpesialitetskomitéSammensetning

Profilbilde
Leder
Haug, Marte Gjøl
Profilbilde
Medlem
Geisner, Benedikte Larsen
Profilbilde
Medlem
Smeland, Marie Falkenberg
Profilbilde
Medlem
Wangensteen, Teresia
Profilbilde
LIS-medlem
Benneche, Andreas
Profilbilde
Varamedlem
Hyldebrandt, Hanne Kjensli
Profilbilde
Varamedlem
Sejersted, Yngve
Profilbilde
LIS-varamedlem
Søberg, Kristoffer