2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018

Aktuelt

17. april 2024

NFMM Årsmøte 2024

Kjære NFMM medlemmer. Grunnet NSCMID, som avholdes i Norge, bortfaller årets vårmøte. For å legge til rette for fysisk oppmøte, har vi i styret besluttet å flytte NFMM årsmøtet 2024 til NSCMID.
06. april 2024

Felles kvalitetsindikatorer innen medisinsk mikrobiologi

Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser (Noklus) har i samarbeid med NFMM og NITO Bioingeniørfaglig institutt utviklet et teoretisk SLP-/EQA-program for felles kvalitetsindikatorer. Hensikten med programmet er å gi laboratoriene mulighet til å sammenlikne sine resultater med resultatene fra de andre laboratoriene i landet.
22. mars 2024

Nytt nummer av pestposten

Første nummer av pestposten 2024 er klart og påskelektyren sikret i år igjen. Tema denne gangen er blant annet invasive S. pyogenes infeksjoner. God lesning!
09. januar 2024

Invitasjon og påmelding til vintermøte om samarbeid mellom mikrobiologiske laboratorier 7. februar

Kvalitetsutvalget i Norsk forening for medisinsk mikrobiologi (NFMM) inviterer til heldagsmøte om samarbeid mellom mikrobiologiske laboratorier i Norge onsdag 7. februar kl. 09.00-16.00 på Radisson Red Gardermoen.
09. januar 2024

Rapport fra reise og hospiteringsstipend ved Heidi Syre

I 2019 mottok Heidi Syre reise- og hospiteringsstipend og forskningsstipend fra Norsk forening for medisinsk mikrobiologi. Se vedlagte rapport for prosjektet: «Molekylær karakterisering av multiresistente stammer isolert fra pasienter innlagt ved Haydom Lutheran Hospital i Tanzania»
21. desember 2023

Julenummeret av pestposten er ute

04. desember 2023

Stipend til ECCMID 2024 i Barcelona

NFMM har mulighet til å dele ut et stipend som dekker registreringsavgift og inntil 500 euro i reisekostnader.
13. november 2023

Rapport fra Reisestipend ved Veselka Petrova Dimova-Svetoslavova

25. oktober 2023

Ny utgave av pestposten er klar

Hovedtema for denne utgaven er luftveisinfeksjoner.

Side 1 av 4