Norsk forening for medisinsk mikrobiologi

Aktuelt

Søk om stipend og nominer kandidater til æresprisen

15. mars 2021
Til deg som er medlem av NFIM eller NFMM - Grip årets sjanse til å søke stipend for å komme på Vårmøte i Bergen (avholdes tentativt 30. september – 1. oktober)! Du kan søke midler til reise, hospitering eller forskning. Da fjorårets møter ble avholdt digitalt, ble det besluttet å utsette æresprisen. Det blir derfor utdelt Legeforeningens ærespris både innen Medisinsk Mikrobiologi og Infeksjonsmedisin for 2021! Kom med forslag til hvem du synes fortjener prisen!

Vårmøtet avlyst

20. mars 2020

Workshops fra "The Global Antibiotic R&D Partnership (GARDP)" 3. oktober

18. september 2019
The Global Antibiotic R&D Partnership (GARDP) is an initiative launched by the WHO and DNDi.

Kurs for LIS 30. oktober: Evaluering, kvalitetsovervåking og tolking av laboratorieanalyser

09. august 2019
Kurset gir en introduksjon til intern og ekstern kvalitetskontroll av biokjemiske analyser, metodevalidering ved etablering av nye analyser og etablering av referansegrenser og kliniske beslutningsgrenser.

AFA søker hospitant

06. juni 2019
Arbeidsgruppen for antibiotikaspørsmål og metoder for resistensbestemmelse (AFA) søker en yngre medisinsk mikrobiolog (nylig ferdig med eller i spesialistutdanning) som hospitant for en periode på ett år med mulighet til forlengelse i ytterligere ett år.

Vårmøtet 2019

15. mai 2019
Årets vårmøte arrangeres av Infeksjonsmedisinsk avdeling ved OUS 13. og 14. juni.

NSCMID 2019

13. mai 2019
NSCMID arrangeres 5-8 September, i Stockholm.

Utlysning av stipend

27. februar 2019
Grip årets sjanse til å søke stipend for å komme på Vårmøte i Oslo 13-14. juni, for å få midler til reise, hospitere eller forske. Kom med forslag til Legeforeningens ærespris innen Infeksjonsmedisin 2019!

Vårmøtet 2018 - Program og presentasjoner

22. januar 2018
Vestre Viken har på vegne av Norsk forening for medisinsk mikrobiologi gleden av å invitere til Vårmøtet 2018.

Side 1 av 2