Norsk forening for medisinsk mikrobiologi

Fagmedisinsk forening for spesialister i medisinsk mikrobiologi

Foreningens formål er å samle de som arbeider med og interesserer seg for medisinsk mikrobiologi. Sammen skal vi fremme fagets praktiske og vitenskapelige utvikling.

Bilde som viser medisinsk mikrobiologi