NORM rapporten 2022 er publisert

Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober (NORM) og Norsk overvåkingsprogram for antibiotikaresistens i mikrober fra fôr, dyr og næringsmidler (NORM-VET) utgir felles årsrapporter. Rapporten presenterer data over forekomst av antibiotikaresistens og forbruk av antibiotika til mennesker og dyr. Data fra relevante prosjekter som ikke er med i de kontinuerlige overvåkingsprogrammene, presenteres også.
NORM rapporten for 2022 er publisert.

Rapporten for 2022 er klar og du finner den ved å trykke på lenken under her:
Norm rapport bilde