Rapport fra Reisestipend

reise
Illustrasjon reise fra colourbox.com

Veselka Petrova Dimova-Svetoslavova mottok reisestipend fra NFMM i 2021. Hun har besøkt institutt for biologi ved det medisinske fakultet i Masaryk Universitetet i Brno, Tsjekkia, med hovedfokus TPA helgenomsekvensering. Se vedlagte rapport for mer info. 

Dersom du ønsker å se tidligere rapporter er disse lagt under fanen Fag--> stipender --> Rapporter fra mottakere av stipend.