RAVN-rapporten er publisert

RAVN-rapporten er nå publisert på FHI sin hjemmeside. Rapporten presenterer data fra resistensovervåkningen av virus for 2022 og gir en oversikt over bruken av antivirale midler i Norge.
Ravn som flyr
Ravn som flyr. Foto: Colourbox.com

I tillegg til overvåkingsdataene, inneholder rapporten tre temakapitler. Det første er knyttet til den pågående konflikten i Ukraina og tar for seg mulig konsekvenser for antiviral resistens i Norge knyttet til økt migrasjon. Det andre tar for seg resistens mot antivirale midler som brukes som pre-eksponeringsprofylakse (PrEP) de første 6 år etter innføring av PrEP i Norge. Det tredje temakapittelet beskriver et nytt antiviralt middel (bulevirtide) som nylig har mottatt betinget godkjenning for behandling av infeksjon med hepatitt D-virus, og den potensielle risikoen for antiviral resistens.

Rapporten finner du ved å trykke her.