Sakliste og vedlegg til årsmøtet 2023 for NFMM

Vedlagt finner dere saksliste og andre dokumenter til årsmøtet. Årsmøtet finner sted på St. Olavs Hospital, samt på Teams, torsdag 1. juni kl 12-13.