Felles kvalitetsindikatorer innen medisinsk mikrobiologi

Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser (Noklus) har i samarbeid med NFMM og NITO Bioingeniørfaglig institutt utviklet et teoretisk SLP-/EQA-program for felles kvalitetsindikatorer. Hensikten med programmet er å gi laboratoriene mulighet til å sammenlikne sine resultater med resultatene fra de andre laboratoriene i landet.

Nedenfor ligger en oppsummering av arbeidet bak etableringen av dette programmet, samt resultatene fra en pilotutsendelse med fem kvalitetsindikatorer, som ble utført høsten 2023.

Det blir i disse dager sendt ut invitasjon til alle mikrobiologiske laboratorier i landet om å delta kostnadsfritt på dette teoretiske SLP-/EQA-programmet for 2024. Utsendelsen i 2024 vil inkludere de samme fem kvalitetsindikatorene som piloten. I etterkant vil deltakerne motta en resultatrapport fra Noklus, hvor det blir gitt en visualisering av eget resultat sammenliknet (anonymt) med resultatene fra andre laboratorier.