Invitasjon og påmelding til vintermøte om samarbeid mellom mikrobiologiske laboratorier 7. februar

Kvalitetsutvalget i Norsk forening for medisinsk mikrobiologi (NFMM) inviterer til heldagsmøte om samarbeid mellom mikrobiologiske laboratorier i Norge onsdag 7. februar kl. 09.00-16.00 på Radisson Red Gardermoen.
konferanse colourbox.com
Konferanse Foto:colourbox.com

Hvordan kan våre mikrobiologiske laboratorier samarbeide for at analysetilbudet til pasientene blir best mulig? Hvilke arenaer finnes i dag for samarbeid? Hva gjør referanselaboratoriene? Hvem har ansvar for diagnostikk ved nye agens? Hvordan kan vi jobbe for bedre erfaringsutveksling rundt diagnostikk av sjeldne agens og etablering av nye analyser og metoder?

Disse spørsmålene vil bli belyst gjennom en kombinasjon av innlegg og diskusjoner. Vi håper at mange laboratorier, av variabel størrelse og geografisk plassering, vil være representert. Også personer fra andre yrkesgrupper enn leger sitter på mye ansvar og erfaringer med samarbeid på mikrobiologiske laboratorier, og vi håper dere også vil delta.

Vi ser frem til en spennende dag!

Deltakeravgift inkludert lunsjbuffet er kr. 600,- for medlemmer av DNLF (Legeforeningen) og kr. 1200,- for ikke-medlemmer.

Påmelding gjøres innen mandag 22. januar via følgende lenke:

Vintermøte 2024