Norsk forening for medisinsk mikrobiologi

Vårmøter NFFM/NFIM

Vårmøte NFMM/NFIM 2023

Vårmøtet 2023 Arrangeres i Trondheim 1. og 2. juni.
30. september 2022
Trondheim Foto: coloubox.com
Vår i Trondheim Foto: Colourbox.com

Hold av datoene. Mer informasjon kommer.