Vårmøter NFFM/NFIM

NFMM og søster-organisasjonen Norsk forening for infeksjonsmedisin (NFIM) holder felles Vårmøte hvert år. Ansvaret for arrangementet alternerer mellom de to foreningene. De respektive foreningenes årsmøter holdes vanligvis i løpet av møtet.