Norsk forening for medisinsk mikrobiologi

Historikk

Kort om mikrobiologi og serologi ved Statens Institutt for Folkehelse

Christian Lerche`s nedtegnelser i 1973.
18. november 2019