Kort om mikrobiologi og serologi ved Statens Institutt for Folkehelse

Christian Lerche`s nedtegnelser i 1973.