Pris- og stipendkomiteen

NFMM og NFIM har felles stipendkomité, som har ansvar for utlysning, vurdering og tildeling av stipender i samsvar med statuttene for det enkelte stipend.

For beskrivelse av ulike stipender og priser, samt statutter for disse, se under fanen Stipender.

Komiteens medlemmer

profilbilde
Karianne Wiger Gammelsrud
profilbilde
Anita Kanestrøm
profilbilde
Øyvind Kommedal