Utlysning av stipender fra NFIM og NFMM 2023

Grip årets sjanse til å søke stipend for å komme på Vårmøte i Trondheim! Her kan du få midler til å reise, hospitere eller forske.

Kom med forslag til Legeforeningens ærespris innen mikrobiologi!

Søknadsfrist er 15. april.
Norske penger

·        For deg som er LIS og som er hovedmedlem av NFIM (Norsk forening for infeksjonsmedisin) eller NFMM (Norsk forening for medisinsk mikrobiologi): Foreningene vil ha spesielt deg med på årets Vårmøte. Du kan søke kr. 5 000 (NFMM) eller kr. 7000 (NFIM) som reisestøtte for deltagelse hos din hovedforening.

·        For deg som er spesialist eller LIS og som er hovedmedlem av NFIM eller NFMM: søk reise- og hospiteringsstipend på hhv. kr. 30 000 (NFIM) og kr. 25.000 (NFMM) til opphold i faglig relevante forskningsinstitusjoner, organisasjoner eller fagmiljøer.

·        For deg som er hovedmedlem i NFMM: søk reisestøtte oppad begrenset til kr. 15 000 for å kunne delta på internasjonalt kurs/kongress/konferanse innen det mikrobiologiske fagområdet der du ikke finner annen finansiering.

·        For deg som er hovedmedlem i NFMM eller NFIM og er/skal i gang med forskningsprosjekt: Søk forskningsstipend på inntil kr. 200 000.

Legeforeningens ærespris skal i år gå til en mikrobiolog. Personen skal gjennom forskning eller praktisk arbeid ha gjort en betydelig innsats for kartlegging, forebygging, diagnostikk og/eller behandling av infeksjonssykdommer i Norge eller i utlandet.

Alle medlemmer i de to foreningene kan nominere kandidater til prisen. Kom med forslag!

Forslag til Legeforeningens ærespris og alle søknader til NFMM skal sendes leder av pris og stipendkomitéen Karianne Wiger Gammelsrud (e-post).

Alle søknader til NFIM kan sendes direkte til Ingvild Nordøy (e-post).