Norsk forening for medisinsk mikrobiologi

Fag

Stipender

Norsk forening for infeksjonsmedisin (NFIM) og Norsk forening for medisinsk mikrobiologi (NFMM) har felles stipend- og priskomité, som tildeler Æresprisen og forvalter flere stipendier.

I tillegg forvalter Styret i NFMM midler til deltakelse ved internasjonale kurs eller konferanser under gitte betingelser.

For deg som er lege i utdanningsstilling og som er hovedmedlem av NFIM eller NFMM: Foreningene vil ha spesielt deg med på årets Vårmøte. Du kan søke:

  • kr. 5 000 som reisestøtte for deltagelse hos din hovedforening.

For deg som er spesialist eller lege i spesialisering og som er hovedmedlem av NFIM eller NFMM:

  • Reise- og hospiteringsstipend à kr. 25 000 til opphold i faglig relevante forskningsinstitusjoner, organisasjoner eller fagmiljøer.

For deg som er hovedmedlem i NFMM:

  • Reisestøtte oppad begrenset til kr. 15 000 for å kunne delta på internasjonalt kurs/kongress/konferanse innen det mikrobiologiske fagområdet der du ikke finner annen finansiering.

For deg som er hovedmedlem i NFMM og er i gang med forskningsprosjekt:

 

Legeforeningens ærespris skal i år gå til en mikrobiolog.
Personen skal gjennom forskning eller praktisk arbeid ha gjort en betydelig innsats for kartlegging, forebygging, diagnostikk og/eller behandling av infeksjonssykdommer i Norge eller i utlandet.

Alle medlemmer i de to foreningene kan nominere kandidater til prisen. Kom med forslag.

Alle søknader skal sendes leder av pris og stipendkomitéen Karianne Wiger Gammelsrud: UXRIWI@ous-hf

Forslag til ærespris skal også sendes til Karianne Wiger Gammelsrud: UXRIWI@ous-hf.no

Søknadsfrist er 15. april.