Norsk forening for medisinsk mikrobiologi

Fag

Utlysning av stipender fra NFIM og NFMM 2022

Grip årets sjanse til å søke stipend for å komme på Vårmøte i Kristiansand, for å få midler til å reise, hospitere eller forske.

Kom med forslag til Legeforeningens ærespris innen Infeksjonsmedisin! Du kan bestemme hvem det skal bli.

Søknadsfrist er 15. april.
norske penger
Foto: colourbox.com
  • For deg som er LIS og som er hovedmedlem av NFIM eller NFMM: Foreningene vil ha spesielt deg med på årets Vårmøte. Du kan søke kr. 5 000 som reisestøtte for deltagelse hos din hovedforening.
  • For deg som er spesialist eller LIS og som er hovedmedlem av NFIM eller NFMM: søk reise- og hospiteringsstipend på hhv. kr. 30 000 (NFIM) og kr. 25.000 (NFMM) til opphold i faglig relevante forskningsinstitusjoner, organisasjoner eller fagmiljøer.
  • For deg som er hovedmedlem i NFMM: søk reisestøtte oppad begrenset til kr. 15 000 for å kunne delta på internasjonalt kurs/kongress/konferanse innen det mikrobiologiske fagområdet der du ikke finner annen finansiering.
  • For deg som er hovedmedlem i NFMM og er i gang med forskningsprosjekt: Søk forskningsstipend på inntil kr. 200 000.

Legeforeningens ærespris skal i år gå til en infeksjonsmedisiner. Personen skal gjennom forskning eller praktisk arbeid ha gjort en betydelig innsats for kartlegging, forebygging, diagnostikk og/eller behandling av infeksjonssykdommer i Norge eller i utlandet.

Alle medlemmer i de to foreningene kan nominere kandidater til prisen. Kom med forslag.

Alle søknader skal sendes leder av pris og stipendkomitéen Karianne Wiger Gammelsrud (e-post)

Forslag til Legeforeningens ærespris kan sendes direkte til Ingvild Nordøy (e-post).