Nyheter

21. september 2023

2022 Clinical Paper of the Year in Molecular imaging and Biology gikk til artikkel fra forskergruppe ved UiO/ OUS!

Gratulerer til Ayca Løndalen og medforfattere som ble kåret til 2022 Clinical Paper of the Year in Molecular imaging and Biology.
14. september 2023

Kurs NM3 arrangeres 24. nov - 1. des 2024

Kurs NM3 arrangeres 24. nov - 1. des 2024.
14. september 2023

Vårmøtet NSNM 24. - 26. mai 2024 i Fredrikstad

Vårmøtet NSNM arrangeres 24. - 26. mai 2024 i Fredrikstad.
14. september 2023

Vi gratulerer Ebba Gløersen Müller (OUS) med strålende gjennomført disputas 25.08.23!

Ebba Gløersen Müller ved Institutt for klinisk medisin forsvarte avhandlingen “[18F]Flutemetamol PET/CT for the diagnosis of Alzheimer’s disease – clinical value and reference levels ” for graden PhD fredag 25.08.23.
14. september 2023

Vi gratulerer Mona- Elisabeth Revheim (UiO/ OUS) med nukleærmedisinsk professorat!

Mona- Elisabeth Revheim ble i vår oppnevnt som professor i nukleærmedisin og molekylær avbildning.
20. mars 2023

15 millioner til Teranostikk forskningsprosjekt ved OUS!

RadForsk har tildelt et nytt kreftforskningsprosjekt TARACAN (TArgeted RAdionuclide Therapy for CANcer) 15 millioner kroner.
03. februar 2023

Vi gratulerer Ayça Muftuler Løndalen (OUS) med strålende gjennomført disputas 02.02.23!

Ayça Muftuler Løndalen ved Institutt for klinisk medisin forsvarte avhandlingen “FDG PET/CT and dosimetry studies after targeted therapy with 177Lu-lilotomab satetraxetan for lymphoma” for graden PhD torsdag 02.02.23.
03. februar 2023

Lederartikkel om teranostikk i 1 nr. av Tidsskriftet 2023 i Tidsskriftet

Lederartikkel om Teranostikk i første utgave av Tidsskriftet i 2023!
12. januar 2023

Vil du bli nukleærmedisiner eller ta en PhD i nukleærmedisin?

Det er utlyst 2 LIS stillinger sørpå (Vestfold og Østfold) og en PhD stilling nordpå (UNN).

Side 1 av 5