Norsk forening for nuklærmedisin og molekylær avbildning

Nyheter

Xenia Forsselliana Prisen 2019

18. mai 2020
Vi gratulerer Andreas Tulipan som er tildelt Xenia Forsselliana Prisen 2019. Vil du lese mer om tildelingen, følg lenken under.

Ressurser og veiledere Covid-19

23. mars 2020

Vårmøtet - AVLYST

12. mars 2020
Vårmøtet som skulle arrangeres i Drammen 05. – 07. juni er avlyst.

Obligatorisk kurs for LIS

05. desember 2019
I uke 48 ble obligatorisk kurs for spesialiteten nukleærmedisin, NM2 arrangert i Oslo. Hele 20 kursdeltakere klarte å få plass i et intimt kurslokale på Vulkan.

NFNM sesjon på Radiologisk høstmøte 2019

31. oktober 2019
Årets NFNM sesjon på Radiologisk høstmøte fant sted i Festsalen på Ingeniørenes hus, fredag 25.10.19.

Fem doktorgrader innen radiologi og nukleærmedisin 2018-2019

31. oktober 2019
Fem doktorander holdt en kortversjon av sine dr. gradspresentasjoner på Radiologisk høstmøte torsdag 24. oktober. Nukleærmedisinerne Harald Grut og Boel johnsen (nr. 4 og 5 til høyre) mottok sammen med sine tre radiologikolleger et diplom og et forskningsstipend på 5000 fra nestleder i Radiologiforeningen Audun Berstad.

Stort oppmøte på årsmøtet til NFNM 2019!

21. juni 2019
23 leger (inkludert fotograf Mange Aas) møtte opp på årsmøtet til NFNM 2019 ved NSNM i Kristiansand. Det ble avholdt valg til styret i NFNM: S. Nye styremedlemmer: Svetoslava Toneva (Sykehuset i Vestfold) , Ankush Gulati (HUS) (ikke tilstede) og Eivor Hernes (OUS)(ikke tilstede) ble valgt inn.

3 LIS stipend ved årets NSNM

21. juni 2019
Ved årets NSNM 2019 ble det tildelt konferanse og reisestøtte til tre leger i spesialisering som stilte med poster: Berit Steene(UNN, til ve. i bildet), Ida Henriette Henningsen Fosseide (UNN, til hø. i bildet) og Cecilie Bendiksen (St. Olavs hospital). Gratulerer!

Gratulerer til Harald Grut for flott gjennomført disputas – 5. april 2019

11. april 2019
Cand.med. Harald Grut, Avdeling for nukleærmedisin, Oslo Universitetssykehus og Institutt for klinisk medisin Universitetet i Oslo forsvarte sin avhandling for graden philosophiae doctor (Ph.d.) 5. april 2019 med tittel: “Imaging Related to Transplantation for Colorectal Liver Metastases”.

Side 1 av 3