Norsk forening for nukleærmedisin og molekylær avbildning

Slik blir du medlem

Hvis du er medlem av Den Norske Legeforening og samtidig spesialist i nukleærmedisin blir du automatisk medlem av Norsk forening for Nukleærmedisin og molekylær avbildning. Du behøver bare å betale fagforeningskontingenten - medlemsskapet i NFNM vil være spesifisert der. Årskontingenten er 200kr.

Hvis du er lege i spesialisering må du melde deg inn i NFNM. Det gjør du via Legeforeningens hjemmesider eller direkte på epost register@legeforeningen.no. Et slikt medlemsskap koster ingenting ekstra for deg.

Ahus Foto: Thomas Barstad Eckhoff/Legeforeningen